ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletแหล่งปฏิบัติธรรม
bulletศาลเจ้าปู-ย่า
bulletทะเลบัวแดง
bulletพิพิธภัณฑบ้านเชียง
bulletหอนางอุษา
bulletเที่ยวประเทศลาว
bulletคำชะโนด ดินแดนพญานาค


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ทะเลบัวแดง

 

หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อหนองหาน  อาจเคยนึกว่าเป็นเพียงหนองน้ำธรรมดา  หนองหาน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง  22,500  ไร่  อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอกุมภวาปี  มีลำห้วยไหลลงสู่หนองหาน  6  สาย  และหนองหานยังเป็นต้นกำเนิดสำคัญของลำน้ำปาวไหลผ่านอำเภอกุมภวาปีไปทางทิศใต้แล้วผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เลยไปลงแม่น้ำชี  ปัจจุบันหนองหานได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่  โดยมีการทำคันดิน  ขนาดกว้าง 10  เมตร  ยาว  80  กิโลเมตร ล้อมรอบหนองหานและสร้างฝายกั้นลำปาว  บริเวณบ้านท่าม่วง  ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี แต่หนองหานยังคงความยิ่งใหญ่จนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย หนองหาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น  ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้แล้ว ธรรมชาติของหนองหาน ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงสร้างความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม บัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดง

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.