ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletแหล่งปฏิบัติธรรม
bulletศาลเจ้าปู-ย่า
bulletทะเลบัวแดง
bulletพิพิธภัณฑบ้านเชียง
bulletหอนางอุษา
bulletเที่ยวประเทศลาว
bulletคำชะโนด ดินแดนพญานาค


แบนเนอร์ตัวอย่าง


พิพิธภัณฑบ้านเชียง

 

มีสถานที่ให้ชม 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เก็บรักษาโบราณวัตถุภายในตัวอาคารซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปโบราณวัตถุ และวัฒนธรรม บ้านเชียงในอดีต เครื่องมือเครื่องใช้ แสดงถึงเทศโนโลยีสมัยโบราณ และสภาพแวดล้อมในอดีต ทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุประมาณ 4,000 - 7,500 ปี สำหรับส่วนที่ 2 นั้น เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งกรมศิลปากรได้รักษาสภาพของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อแสดง ให้เป็นสภาพของการขุดค้นพบโครงกระดูกภาชนะดินเผาสิ่งของอื่น ๆ ที่ฝังรวมกับศพ นับเป็น พิพิธภัณฑ์เปิดแห่งแรกในประเทศไทย เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เพราะบ้านเชียง เป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง เป็นลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งนับเป้นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะสำริดเป็นเครื่องใช้ และเครื่องประดับอีกด้วย พิพิธภัณฑบ้านเชียงนับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ที่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักโบราณคดี ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวและ ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง กันอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ ได้มีการค้นพบ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นถึง ศิลปะการดำรงชีวิต ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ ของมนุษย์ก่อน ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะต่างๆ ทั้งเครื่องมือและเครื่องใช้ ที่ฝังรวมอยู่กับศพ โดยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในบริเวณของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มีหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของบ้านเชียง คือหมู่บ้านปั้นหม้อ ที่บ้านคำอ้อ บนเส้นทางอุดรธานี - สกลนคร อยู่ปากทางก่อนแยกเข้าบ้านเชียง หมู่บ้านเขียนสี เลียนแบบหม้อเขียนสีบ้านเชียง ที่บ้านดงเย็น ก่อนถึงบ้านเชียง 3 กิโลเมตร และหมู่บ้านทอผ้า สามกษัตริยืที่บ้านธาตุ บนเส้นทางสายอุดรธานี - สกลนคร อยู่เลยจากแยกเข้าบ้านเชียงไป 5 กิโลเมตรCopyright © 2012 All Rights Reserved.